سه شنبه, ۱۴ آذر, ۱۴۰۲ / 5 December, 2023
مجله ویستا

فراغت بایدت جا در سر کوی قناعت کن


فراغت بایدت جا در سر کوی قناعت کن    سر کوی قناعت گیر تا باشی فراغت کن
به چندین گنج رنج و محنت عالم نمی‌ارزد    چرا باید کشیدن رنج عالم ترک راحت کن
اگر خواهی که هر دشوار آسان بگذرد بر تو    خدنگ جور گردون را لقب سهم سعادت کن
ازین بی همتان خواریست حاصل اهل حاجت را    اگر خواهی که خود را خوارسازی عرض حاجت کن
اگر کوتاه خواهی از گریبان دست غم وحشی    چو من با کسوت عریان تنی خوگیر و عادت کن


همچنین مشاهده کنید

سایت خبرآنلاینسایت رکناروزنامه ایرانسایت انتخابسایت اعتماد آنلاینروزنامه شهروندسایت الفسایت اقتصادنیوزخبرگزاری ایرناسایت نامه نیوز