سه شنبه, ۱۴ آذر, ۱۴۰۲ / 5 December, 2023
مجله ویستا

برو که با دل پر درد و روی زرد بیایم


برو که با دل پر درد و روی زرد بیایم    اگر چو باد روی تند همچو گرد بیایم
هزار مرحله دورم فکند چرخ ز کویت    به جستجوی تو چون گرد باد فرد بیایم
مکن مکن که پشیمان شوی چو بر سر راهت    به عزم داد دل پر ز داغ و درد بیایم
به سوی ملک عدم گر چه از جفای تو رفتم    اگر به لطف بگویی که باز گرد بیایم
مگو نیامده‌ای سوی ما بگو که چگونه    به صحبتی که مراکس طلب نکرد بیایم


همچنین مشاهده کنید

سایت خبرآنلاینسایت رکناروزنامه ایرانسایت انتخابسایت اعتماد آنلاینروزنامه شهروندسایت الفسایت اقتصادنیوزخبرگزاری ایرناسایت نامه نیوز