یکشنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۱ / 22 May, 2022
مجله ویستا

تفائل، نفوس، مروا، مرغوا


- پاشنه‌هاى کفش که جلو هم جفت بشود صاحبش پولدار مى‌شود.
- اول روز يا اول ماه يا اول سال از کسى پول دشت بکنند که دستش خوب باشد تا آخر پولدار خواهند بود.
- پشت لباس مرد که تا بخورد پول گيرش مى‌آيد.
- پشت مرد که بزنند و گرد بلند بشود نان خودش را مى‌تواند در بياورد.
- بشقاب که سه تا قطار بشود مهمان مى‌آيد، اگر ظرف کوچکى پهلوى آن باشد بچه هم همراه دارد.
- تفاله چائى که در استکان بايستد مهمان مى‌آيد.
- روى کوزه که عرق مى‌کند مهمان مى‌آيد.
- آب يا لقمه بيخ گلو بجهد سوقاتى مى‌خورند.
- ليوان آب برگردد روشنائى است.
- آينه بخت عروس بشکند يکى از عروس يا داماد خواهد مرد.
- زن اگر تو خزانه حمام سرش را ببافد هوو سرش مى‌آيد.
- دختر چادر سياه خود را وارونه سر کند بختش باز مى‌شود.
- دخترى که پدر دارد اگر گيسش را توى خانه باز کند بديمن است.
- ايستاده شلوار بپوشند فقر مى‌آورد.
- گره هر چيزى را خود به خود باز بشود خوب است و اسباب کارگشائى است.
- مسافر که از خانه بيرون مى‌رود اگر پيرزن مو سرخ جلو او درآيد بدآيند است.
- ستاره دنباله‌دار آمد و نيامد دارد، ممکن است خوش يمن يا بديمن باشد.
- قيچى به‌دست کسى بدهند با آن شخص بد خواهند شد.
- دو تا کفش روى هم سوار بشود صاحب آن راه دور مى‌رود.
- چاقو به کسى هديه بدهند رشته دوستى را مى‌برد.
- کلاه را نبايد وارونه به زمين گذاشت صاحب آن مى‌ميرد.
- ظرف بلور يا چينى بشکند نبايد دل چرکين شد قضا بلا بوده است.
- در مبال آواز بخوانند ديوانه مى‌شوند.
- در بازى تخته نرد طاس که از دست بيافتد نشان باخت است.
- هر کس چهل روز گوشت نخورد ديوانه مى‌شود.
- هر کس سر سفره زياد نان خرد بکند بچه زياد پيدا مى‌کند.
- رخت زرد آمد نيامد دارد ولى لباس سفيد، سبز و مشکى خوش آيند است.
- اگر کسى شانه ديگرى را به سرش بزند بين آنها سردى توليد مى‌شود و از چشم او مى‌افتد.
- از آدم خسيس چيز خوراکى بدزدند و بخورند هيچ‌وقت ناخوش نخواهند شد.
- جاروب به کسى بزنند از عمرش کم مى‌شود بايد از سر آن شکست.
- دست زير تخته کرسى بزنند (رنگ بگيرند) باران مى‌آيد.
- اگر کسى قبر خودش را دستور بدهد که بسازد عمرش زياد مى‌شود.
- اگر کسى بانى ساختمان مسجدى شود و آن را تمام بکند زود مى‌ميرد (به همين جهت هرکس که مسجدى مى‌سازد گوشه‌اى از آن را ناتمام مى‌گذارند).
(صادق هدايت ـ نيرنگستان)


همچنین مشاهده کنید

سایت آفتاب نیوزسایت مثلث آنلاینروزنامه شهروندسایت ساعدنیوزخبرگزاری تسنیمروزنامه همشهریسایت انصاف نیوزخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری باشگاه خبرنگارانخبرگزاری تحلیل بازار