پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 19 May, 2022
مجله ویستا

خود (Self)


اخيراً، تعدادى از رستوران‌ها تبليغ خود را به اين صورت تغيير داده‌اند که غذا را مطابق با 'شخصيت' مشتريان تهيه مى‌کنند، نه مثل ساير رستوران‌ها که غذا را پيشاپيش و طبق استانداردهاى تعيين شده مى‌‌پزند.
اين تبليغ نشان مى‌دهد که همه نياز داريم از هم‌نوعان خود متفاوت باشيم و برچسبى به خود بزنيم که ما را آن‌طور که هستيم تعريف کند. همچنين، تبليغ اخير بر اين واقعيت استوار است که اکثر مردم مى‌خواهند ويژگى‌هاى آنها مورد احترام قرار گيرد. تحقيقات نشان مى‌دهد که تنها توجه استاد به نام و نام‌خانوادگى دانشجويان، موجب مى‌شود که آنها بهتر کار کنند و انگيزهٔ پيشرفت بيشترى داشته باشند (هاوارد و جنگلر Haward And Gengler).
آگاهى از فرديت خود موجب مى‌شود که براى تعريف کردن خود تلاش کنيم. برخلاف آنچه بعضى تصور مى‌کنند، آگاهى از خود کار دشوارى است. اعتبار آزمون‌هاى شخصيت در بين مردم، مراجعهٔ تعداد کثيرى از افراد به طالع‌بينان، فالگيران و هيپنوتيسم‌کنندگان، همه حکايت از اين دارد که مردم شيفتهٔ آگاهى يافتن از خود هستند.
خود عبارت از مجموعه ويژگى‌هاى فردى است که تفاوت فرد از ديگران يا شباهت او به ديگران را بيان مى‌کند. همان‌طور که ويليام جيمز (William James) در سال ۱۸۹۰ و کولى (C.H. Cooley) در سال ۱۹۰۲ در کتاب‌هاى خود اشاره مى‌کنند، خود يکى از مفاهيم بسيار قديمى روانشناسى است. تعداد زيادى آثار جديد نيز اهميت اين مفهوم در روانشناسى اجتماعى معاصر را تائيد مى‌کند.


همچنین مشاهده کنید

سایت مثلث آنلاینسایت اکوایرانسایت نمناکسایر منابعسایت برترینهاخبرگزاری مهرروزنامه شهروندسایت عصرایرانسایت رویداد 24روزنامه آرمان ملی