پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

از نظر افتاده‌ی یاریم مدتها شدست


از نظر افتاده‌ی یاریم مدتها شدست    زخمهای تیغ استغنا جراحتها شدست
پیش ازین با ما دلی زایینه بودش صافتر    آهی از ما سرزدست و این کدورتها شدست
چشم من گستاخ بین ، آن خوی نازک زود رنج    تا نگاهم آن طرف افتاده صحبتها شدست
بر سر این کین همه خواری چرا باید کشید    با دل بیدرد خود ما را خصومتها شدست
زین طرف وحشی یکی سد گشته پیوند امید    گر چه زان جانب به کلی قطع نسبتها شدست


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری ایلناسایت نامه نیوزسایت اکوایرانروزنامه توسعه ایرانیسایت اقتصادنیوزسایت تاپ نازروزنامه ابتکارسایت برترینهاروزنامه دنیای اقتصادخبرگزاری ایرنا