شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

بسیار گرم پیش منه در هلاک ما


بسیار گرم پیش منه در هلاک ما    اندیشه کن ز حال دل دردناک ما
زهر ندامتی‌ست که بردیم زیر خاک    این سبزه‌ای که سر زده از روی خاک ما
مغرور حسن خود مشو و قصد ما مکن    کاین حسن تست از اثر عشق پاک ما
بیرون دویده‌ایم ز محنت سرای غم    معلوم می‌شود ز گریبان چاک ما
وحشی ریاض همت ما زان فزونتر است    کاوراق سبز چرخ شود برگ تاک ما


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری اسپوتنیکوبگردیسایت خبرآنلاینسایت تابناکخبرگزاری ایسناروزنامه همشهریسایت اکوایرانروزنامه توسعه ایرانیسایت عصرایرانسایت مشرق