پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 19 May, 2022
مجله ویستا

به طوف کعبه من خاکسار خواهم رفت


به طوف کعبه من خاکسار خواهم رفت    ولی به یاد سر کوی یار خواهم رفت
اگر به باغ روم بهر دیدن گل و سرو    به یاد قامت آن گلعذار خواهم رفت
جدا ز یار چه باشم درین دیار مقیم    چو یار کرد سفر زین دیار خواهم رفت
مرا به میکده ، ای محتسب رجوعی نیست    اگر روم پی دفع خمار خواهم رفت
به رهگذارش اگر خاک ره شود سر من    کجا چو وحشی از آن رهگذار خواهم رفت


همچنین مشاهده کنید

روزنامه همشهریخبرگزاری فارسسایت مجله شبکهخبرگزاری مهرخبرگزاری ایرناسایت تاپ نازروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری ایسناسایت انصاف نیوزروزنامه آرمان ملی