یکشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۲ / 28 May, 2023
مجله ویستا

محصولات گاومیش (۲)


   گوشت
در کشورهاى خاورميانه گاوميش در توليد شير و گوشت اهميت و جايگاه مهمى دارد که اين اهميت از کشورى به کشور ديگر فرق مى‌کند. در اکثر اين ممالک گاوميش بيشتر در جهت توليد شير پرورش داده مى‌شود تا توليد گوشت و حيوان موقعى ذبح مى‌شود که توليد شير آن کم شده باشد. در اين قبيل موارد راندمان لاشه پائين بوده و گوشت گاوميش يک محصول فرعى به‌حساب مى‌آيد.
در جوامعى که از گاوميش براى انجام کارهاى کشاورزى مى‌کنند، هيچ گاوميشى جهت توليد گوشت پرورش داده نمى‌شود، در اين قبيل ممالک نيز گوشت گاوميش يک محصول فرعى به‌شما مى‌رود.
در چين جهت توليد گوشت گاوميش‌هاى مسن را که قادر به انجام کارهاى زراعى نيستند، ذبح مى‌گردند؛ در بعضى از کشورها ذبح گاوميش‌هاى کمتر از ۱۲ سال قدغن است.
در تايوان بعد از ۱۰ سالگى هر موقع که گاوميش استعداد کارى او کم بشود و قادر به کار کردن نباشد؛ ذبح شده و گوشت آن مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
متوسط وزن گوساله گاوميش در بدو تولد بين ۴۰-۲۳ کيلوگرم است و گزارش شده است که پس از ۱۲ هفته وزن آنها دو برابر مى‌شود؛ در صورتى‌که در گاو ۸ هفته طول مى‌کشد تا وزن گوساله دو برابر بشود. گوسالهٔ نر براى توليد گوشت بهتر از ماده‌ها هستند. افزايش وزن روزانه در گوسالهٔ گاوميش‌هاى ۹‌ماهه مورا را ۵۵۵ تا ۶۲۵ گرم گزارش کرده‌اند.
Ragab در سال ۱۹۶۶ راندمان لاشه در گوساله‌هاى نر مصرى در سنين ۵۰ روزگي، ۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهگى را به‌ ترتيب ۵۹/۹۲، ۵۷/۱۶، ۵۳/۶۷، ۵۷/۵۷ و ۵۲/۷۴ % گزارش کرده است.
در ترکيه گاوميش وقتى ذبح مى‌گردد که عمر مفيد آن تمام شده باشد، راندمان لاشه در مورد گاوميش‌هاى ترکيه ۴۲% ذکر شده است.
طاهر و همکاران (۱۹۸۵) راندمان لاشه در گاوميش‌هاى عراقى را بين ۴۷-۱۵% گزارش کرده‌اند، راندمان لاشه در گاوميش‌هاى قفقازى ۴۸-۵۳% و مقدار پروتئين گوشت بين ۲/۱۹-۴/۲۲ % گزارش شده است.
Epsticn در سال ۱۹۶۹ راندمان لاشه در گاوميش‌هاى بومى مسن را در چين ۴۰-۳۸% و در گاوميش‌هاى جوان در حدود ۵۰% ذکر کرده است.
در ايران براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۶۹ در کل کشور ۵۸۹۸۹ رأس گاوميش ذبح شده بود. براساس همين گزارش تعداد گاوميش‌هاى ذبح شده در استان‌هاى مختلف مقدار وزن لاشه توليد شده و متوسط وزن لاشه در جدول زير نشان داده شده است.
   جدول تعداد گاوميش‌هاى ذبح شده در استان‌هاى مختلف و متوسط وزن لاشهٔ آنها در سال ۱۳۶۹(۱)
استان تعداد گاوميش‌هاى ذبح شده متوسط وزن لاشه وزن لاشه توليد شده کيلوگرم
آذربايجان شرقى ۳۰۲۷۹ ۱۶۳/۸ ۴۹۶،۰۳۶۹
آذربايجان غربى ۱۶۱۱۹ ۱۸۵/۰ ۲۹۸۲،۵۵۴
گيلان ۱۳۲۲ ۸۰/۶ ۱۰۶۶۸۵
مازندران ۳۲۹ ۱۸۲/۱ ۵۹۹۲۰
باختران ۱ ۲۵۰ ۲۵۰
خوزستان ۸۷۴۰ ۱۶۸/۲ ۱۴۷۰،۱۰۱
فارس ۵۳ ۲۳۸/۶ ۱۲۶۴۷
کرمان ۴۰۹ ۱۵۰ ۶۱۳۵۰
زنجان ۱۶۳۸ ۱۲۸/۲ ۲۱۰،۰۹۳
سمنان ۲۶ ۱۷۳/۳ ۴۵۰۰
يزد ۶۰ ۲۰۰/۰ ۱۲۰۰۰
تهران ۱۳ ۱۵۴/۲ ۲۰۰۵
کل ۵۸۹۸۹ ۱۶۷/۵ ۹۸۸۲،۴۷۴
(۱). مآخذ آرشيو سازمان برنامه و بودجه سال ۱۳۷۲
براساس مطالعات انجام گرفته توسط مؤلف، متوسط مقدار غذاى مصرف شده به ازاء يک کيلو‌گرم افزايش وزن ۹۱/۷ کيلوگرم و افزايش وزن روزانه در گاوميش‌هاى آذربايجان غربى ۵۱۰ گرم و راندمان لاشه ۴۸% بوده است.
   پوست و کود
پوست گاوميش سنگين و ضخيم است و در گاوميش‌هاى مسن ممکن است بيش از ۹۰ کيلو گرم وزن داشته باشد متوسط وزن در حدو د ۴۰ کيلوگرم است. از پوست گاوميش چرم با کيفيت خوبى توليد مى‌شود.
گاوميش‌هاى باتلاقى در فيليپين روزانه در حدود ۸/۱۸ کيلوگرم و ساليانه در حدود ۶۸۵۳ کيلوگرم با رطوبت ۸/۷۳% و مادهٔ خشک ۱۴/۲۶% مدفوع توليد مى‌کنند. مدفوع توليد شده در يک محل سرپوشيده نگهدارى مى‌شود و با کاه برنج مخلوط گرديده و به‌عنوان کود در مزارع و يا باغ‌ها مورد استفاده قرار مى‌گيرد.


همچنین مشاهده کنید

سایت عصرایرانخبرگزاری ایرناروزنامه همشهریسایت تابناکسایت چیدانهسایت انتخابسایت دیپلماسی ایرانیسایت همشهری‌آنلاینسایت رویداد 24خبرگزاری برنا