پنجشنبه, ۷ بهمن, ۱۴۰۰ / 27 January, 2022
مجله ویستا

پیشگیری از سوانح و حوادث در دانش‌آموزان


حادثه واقعه‌اى است برنامه‌ريزى نشده در زنجيره‌اى از وقايع عادى و معمولى که در اثر خطاى انسان و يا فقدان ايمنى حاصل مى‌شود. حادثه مظهر و عينيت بى‌دقتى انسان و وجود شرايطى غير ايمن در محيط است، هم‌چنانکه بيمارى سمبل و نشانه عينى وجود شرايط غيربهداشتى است.


همچنین مشاهده کنید

روزنامه تعادلسایت خبرآنلاینروزنامه ایرانخبرگزاری ایسناسایت فراروسایت تابناکسایر منابعسایت دیپلماسی ایرانیسایت شفقناسایت زومیت