سه شنبه, ۱۴ آذر, ۱۴۰۲ / 5 December, 2023
مجله ویستا

ابروی تو جنبید و خدنگی ز کمان جست


ابروی تو جنبید و خدنگی ز کمان جست    بر سینه چنان خورد که از جوشن جان جست
این چشم چه بود آه که ناگاه گشودی    این فتنه دگر چیست که از خواب گران جست
من بودم و دل بود و کناری و فراغی    این عشق کجا بود که ناگه به میان جست
در جرگه‌ی او گردن جان بست به فتراک    هر صید که از قید کمند دگران جست
گردن بنه ای بسته‌ی زنجیر محبت    کز زحمت این بند به کوشش نتوان جست
گفتم که مگر پاس تف سینه توان داشت    حرفی به زبان آمد و آتش ز دهان جست
وحشی می منصور به جام است مخور هان    ناگاه شدی بیخود و حرفی ز زبان جست


همچنین مشاهده کنید

سایت پارسینهروزنامه توسعه ایرانیسایت چی بپوشمسایت انتخابسایت اکوایرانسایت فراروسایت مثلث آنلاینروزنامه دنیای اقتصادسایت مجله شبکهسایت انرژی پرس