یکشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۴۰۱ / 14 August, 2022
مجله ویستا

شوقم گرفت و از در عقلم برون کشید


شوقم گرفت و از در عقلم برون کشید    یکروزه مهر بین که به عشق و جنون کشید
آن آرزو که دوش نبودش اثر هنوز    بسیار زود بود به این عشق چون کشید
فرهاد وضع مجلس شیرین نظاره کرد    برجست و رخت خود به سوی بیستون کشید
خود را نهفته بود بر این آستانه عشق    بیرون دوید ناگه و مارا درون کشید
آن نم که بود قطره شد و قطره جوی آب    وز آب جو گذشت به توفان جنون کشید
زین می به جرعه‌ی دگر از خود برون رویم    زین بادهای درد که از ما فزون کشید
وحشی به خود نکرد چنین خوار خویش را    گر خواریی کشید ز بخت زبون کشید


همچنین مشاهده کنید

سایت خبرآنلاینسایت دیدارنیوزسایت مشرقخبرگزاری تحلیل بازارسایت دیدبان ایرانخبرگزاری ایلناسایت الفوبگردیسایت نورنیوزسایت همشهری‌آنلاین