یکشنبه, ۱۹ آذر, ۱۴۰۲ / 10 December, 2023
مجله ویستا

صاف طرب آماده کن ترتیب عشرتخانه ده


صاف طرب آماده کن ترتیب عشرتخانه ده    بنشین و بنشان غیر را ، پیمانه خور ، پیمانه ده
نقل وفا در بزم نه تا رام گردد مدعی    مرغی که نبود در قفس او را فریب دانه ده
تا گرم گردد هر زمان هنگامه‌ای در کوی تو    طفلان بازی دوست را زنجیر این دیوانه ده
با لاابالی مشربان خوش‌بر سر میدان درآ    دستار را آشفته کن تابی بر آن رندانه ده
گر پیش او گشتی خجل سهل است این خفت بکش    وحشی شکایت تا به کی تخفیف این افسانه ده


همچنین مشاهده کنید

سایت تابناکسایت تجارت نیوزسایت مشرقسایت انصاف نیوزسایت تاپ نازخبرگزاری ایرناخبرگزاری تحلیل بازارسایت دیدبان ایرانسایت اکوایرانسایت پارسینه