جمعه, ۸ بهمن, ۱۴۰۰ / 28 January, 2022
مجله ویستا

نبود طلوع از برج ما، آن ماه مهر افروز را


نبود طلوع از برج ما، آن ماه مهر افروز را    تغییر طالع چون کنم این اختر بد روز را
کی باشد از تو طالعم کاین بخت اختر سوخته    گرداند از تأثیر خود ، سد اختر فیروز را
دل رام دستت شد ولی بر وی میفشان آستین    ترسم که ناگه رم دهی این مرغ دست آموز را
بر جیب صبرم پنجه زد عشقی، گریبان پاره کن    افتاده کاری بس عجب دست گریبان دوز را
کم باد این فارغ دلی کو سد تمنا می‌کند    سد بار گردم گرد سر عشق تمناسوز را
با آنکه روز وصل او دانم که شوقم می‌کشد    ندهم به سد عمر ابد یک ساعت آن روز را
وحشی فراغت می‌کند کز دولت انبوه تو    سد خانه پر اسباب شد جان ملال اندوز را


همچنین مشاهده کنید


وبگردیسایت سلام نوخبرگزاری فارسخبرگزاری ایرناسایت نامه نیوزروزنامه شرقسایت انصاف نیوزسایت مثلث آنلاینخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت خبرآنلاین