پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

آنکس که مرا از نظر انداخته اینست


آنکس که مرا از نظر انداخته اینست    اینست که پامال غمم ساخته، اینست
شوخی که برون آمده شب مست و سرانداز    تیغم زده و کشته و نشناخته، اینست
ترکی که ازو خانه‌ی من رفته به تاراج    اینست که از خانه برون تاخته اینست
ماهی که بود پادشه خیل نکویان    اینست که از ناز قد افراخته، اینست
وحشی که به شترنج غم و نرد محبت    یکباره متاع دل و دین باخته اینست


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری ایلناسایت نامه نیوزسایت اکوایرانروزنامه توسعه ایرانیسایت اقتصادنیوزسایت تاپ نازروزنامه ابتکارسایت برترینهاروزنامه دنیای اقتصادخبرگزاری ایرنا