پنجشنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۱ / 26 May, 2022
مجله ویستا

آن مستی تو دوش ز پیمانه‌ی که بود


آن مستی تو دوش ز پیمانه‌ی که بود    چندین شراب در خم و خمخانه‌ی که بود
ای مرغ زود رام که آورد نقل و می    دام فریب آب که و دانه‌ی که بود
روشن بسان آتش حسنت می که شد    شمعت زبانه کش پی پروانه‌ی که بود
آوازه‌ات به مستی و رندی بلند شد    افشای آن ز نعره‌ی مستانه‌ی که بود
وحشی چه پرسش است که شد با که آشنا    خود گو که او به غیر تو بیگانه که بود


همچنین مشاهده کنید

سایت خبرآنلاینخبرگزاری تسنیمسایت انتخابسایر منابعسایت تجارت نیوزروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری ایرناسایت انصاف نیوزسایت دیدبان ایرانسایت عصرایران