سه شنبه, ۱۴ آذر, ۱۴۰۲ / 5 December, 2023
مجله ویستا

آن مستی تو دوش ز پیمانه‌ی که بود


آن مستی تو دوش ز پیمانه‌ی که بود    چندین شراب در خم و خمخانه‌ی که بود
ای مرغ زود رام که آورد نقل و می    دام فریب آب که و دانه‌ی که بود
روشن بسان آتش حسنت می که شد    شمعت زبانه کش پی پروانه‌ی که بود
آوازه‌ات به مستی و رندی بلند شد    افشای آن ز نعره‌ی مستانه‌ی که بود
وحشی چه پرسش است که شد با که آشنا    خود گو که او به غیر تو بیگانه که بود


همچنین مشاهده کنید

سایت اقتصادنیوزخبرگزاری فارسسایت انرژی پرسسایت رویداد 24خبرگزاری مهرسایت چیدانهسایت جمارانسایت عصرایرانسایت چی بپوشمخبرگزاری تحلیل بازار