شنبه, ۱۱ آذر, ۱۴۰۲ / 2 December, 2023
مجله ویستا

دل و طبع خویش را گو که شوند نرم خوتر


دل و طبع خویش را گو که شوند نرم خوتر    که دلم بهانه جو شد من از و بهانه جوتر
گله گر کنم ز خویت بجز اینقدر نباشد    که شوند اگر تو خواهی قدری ازین نکوتر
همه رنگ حیله بینم پس پرده‌ی فریبت    برو ای دو رو که هستی ز گل دور و دوروتر
تو نه مرغ این شکاری پی صید دیگری رو    که عقاب دیگر آمد به شکار این کبوتر
نه خوش آمده است وحشی تو غریب خوش ادایی    همه طرز تازه گویی، ز تو کیست تازه گوتر


همچنین مشاهده کنید

سایت همشهری‌آنلاینسایت آفتاب نیوزسایت الفروزنامه ایرانسایت تجارت نیوزسایت اقتصادنیوزروزنامه شرقسایت اقتصاد 24سایت ساعدنیوزسایت مجله شبکه