یکشنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۱ / 22 May, 2022
مجله ویستا

چیزها و خاصیت آنها


- فيروزه فيروزبختى مى‌آورد و هرکس انگشتر فيروزه به دستش باشد سبب گشايش کارش مى‌شود.
- مهرهٔ مار براى سفيد بختى خوب است.
- ببين و بترک ـ کجى آب ـ هفت‌ مهره ـ دندان ببر ـ سم آهو ـ ناخن گرگ ـ چشم باباقورى و پارچهٔ کبود براى رفع چشم‌زخم همراه بچه بکنند خوب است.
- خوردن ماهى و ماست با هم بد است.
- شاش پسر نابالغ جادو را باطل مى‌کند.
- شاش زخم را خوب مى‌کند.
- شاشيدن پشت ديوار نکبت مى‌آورد.
- در حمام کسى بشاشد کور مى‌شود.
- کسى که بترسد نمک در دهنش مى‌گذارند.
- براى اينکه مهمان برود نمک در کفشش مى‌ريزند.
- سرکه انداختن آمد و نيامد دارد.
- باران نيسان که هفتاد روز بعد از نوروز مى‌آيد، روى سر کسى ببارد موى سر را پرپشت مى‌کند و اگر به ناخوش بدهند شفا مى‌يابد.
- ماست و کاهو عمر را زياد مى‌کند.
- تربت سيدالشهداء را روز اول ماه بخورند ثواب دارد.
- دود کردن کندر و اسفند هر روز صبح سبب گشايش کار است.
- گوشهٔ لب که زخم بشود و يا تب‌خال به زند نشان اين است که شيطان دهنه زده بايد چفت در را به آن بزنند تا خوب بشود.
- هر کس دندان صد و بيست‌ساله را ببيند عمرش زياد مى‌شود.
- دانهٔ کرچک مانع چشم‌زخم است.
- هر کس ناخن بخورد جوع مى‌گيرد.
- هر کس موى سر گربه را بخورد آزار مراق مى‌گيرد.
- پنير ذهن را کم مى‌کند.
- شلغم شعر را زياد مى‌کند.
- هر زنى پوست زائد ختنه را گرم‌گرم فرو بدهد پسر خواهد زائيد.
- همهٔ خوراک‌ها و داروها يا گرمند و يا سرد و مزاج اشخاص مطابق طب عوام بر چهار گونه است: حرارتي، رطوبتي، خشک و سرد براى اعتدال مزاج بايد خوراک مخالف طبع و مزاج خودشان را انتخاب بکنند و تأثير هر کدام از اين امزجه غلبه کرد خوراک ضد آن را بخورند تا اعتدال از دست نرود.
- تخم‌ لاک‌پشت و مغز سر سگ توله نوزاد براى جادو به‌کار مى‌رود.
- خون خرگوش براى سل خوب است.
- زردهٔ تخم‌مرغ براى قوت کمر و چانه خوب است.
(صادق هدايت ـ نيرنگستان)


همچنین مشاهده کنید

وبگردیسایت ساعدنیوزروزنامه همشهریسایت انتخابخبرگزاری فارسخبرگزاری ایرناسایت مشرقسایت فرادیدخبرگزاری تسنیمروزنامه آفتاب یزد