سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

آن تخم، که در باغ وفا کاشته بودم


آن تخم، که در باغ وفا کاشته بودم    شد خار دلم، گر چه گل انگاشته بودم
خون جگرم خورد و بلای دل من شد    یاری که به خون جگرش داشته بودم
پنداشتم آن یار بجز مهر نورزد    او خود بجز آنست که پنداشته بودم
گستاخ منش کرده‌ام، اکنون چه توان کرد؟    من بدروم آن تخم که خود کاشته بودم
چاهی که هوس بر گذرم کند ز سودا    شاید که درافتم، که نینباشته بودم
هر حرفی از آن دیدم و خطیست به خونم    بر لوح دل آن نقش که بنگاشته بودم
سیلاب فراق آمد و نگذاشت که باشد    از اوحدی آن مایه که بگذاشته بودم
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

 وبگردی


سایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری فارسروزنامه همشهریخبرگزاری مهرروزنامه سازندگی