چهارشنبه, ۸ آذر, ۱۴۰۲ / 29 November, 2023
مجله ویستا

من این کوشش که در تسخیر آن خودکام می‌کردم


من این کوشش که در تسخیر آن خودکام می‌کردم    اگر وحشی غزالی بود او را رام می‌کردم
درین مدت اگر اوقات من صرف ملک می‌شد    باو در بزمگاه عیش می در جام می‌کردم
رهم را منتهایی نیست زان رو دورم از مقصد    اگر می‌داشت پایانی منش یک گام می‌کردم
به کنج این قفس افتاده عاجز من همان مرغم    که تعلیم خلاص بستگان دام می‌کردم
به اندک صبر دیگر رفته بود این ناز بی‌موقع    غلط کردم چرا این صلح بی هنگام می‌کردم
پیامی کرد کز شرمندگی مردم که گفت اورا    شکایت گونه‌ای کز بخت نافرجام می‌کردم
چه ننگ آمیز نامی بوده پیش یار این وحشی    بسی به بود ازین خود را اگر سگ نام می‌کردم


همچنین مشاهده کنید

سایت جهان صنعت نیوزسایت مشرقسایت فراروروزنامه شرقسایت دیدارنیوزروزنامه آرمان ملیخبرگزاری ایرناخبرگزاری فارسسایت اقتصادنیوزسایت اعتماد آنلاین