شنبه, ۱۱ آذر, ۱۴۰۲ / 2 December, 2023
مجله ویستا

ما گل به پاسبان گلستان گذاشتیم


ما گل به پاسبان گلستان گذاشتیم    بستان به پرورنده‌ی بستان گذاشتیم
می‌آید از گشودن آن بوی منتی    در بسته باغ خلد به رضوان گذاشتیم
در کار ما مضایقه‌ای داشت ناخدا    کشتی به موج و رخت به توفان گذاشتیم
در خود نیافتیم مدارا به اهرمن    بوسیدن بساط سلیمان گذاشتیم
کردیم پا ز دیده به عزم ره حرم    ره بسته بود خار مغیلان گذاشتیم
ظلمت به پیش چشمه‌ی حیوان تتق کشید    رفتیم و ذوق چشمه حیوان گذاشتیم
وحشی نداشت پای گریز از کمند عشق    او را به بند خانه‌ی حرمان گذاشتیم


همچنین مشاهده کنید

سایت مثلث آنلاینسایت اعتماد آنلاینسایت عصرایرانخبرگزاری تسنیمسایت الفسایت بیتوتهسایت اقتصاد 24سایت دیدبان ایرانسایت انرژی پرسخبرگزاری ایرنا