یکشنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۱ / 22 May, 2022
مجله ویستا

ساعت، وقت، روز


- صبح زود تابوت ببينند خوب است.
- عروس را شب جمعه‌ ببرند مادرشوهر مى‌ميرد.
- اگر زن سه روز جمعه پشت هم بند بيندازند شوهرش او را طلاق مى‌دهد.
- در موقع دوختن لباس کسى راه برود اگر قدم آن سبک باشد زود تمام مى‌شود و اگر سنگين باشد دوختن آن لباس خيلى طول مى‌کشد.
- شب نبايد اسم حلوا را آورد.
- اگر روز شنبه ناخن بگيرند قرض ادا مى‌شود، روز دوشنبه پولدار مى‌شوند، روز جمعه ثواب دارد، روز پنچ‌شنبه ارث اولاد مى‌رسد.
متراش سر و مگير ناخن يکشنبه و شبنه و سه‌شنبه
- هرگاه شب ناخن بگيرند عروسى و مرگ با هم مخلوط مى‌شود.
- شب جمعه اگر مهمان بيايد خير و برکت مى‌آورد و اگر برود خير و برکت را مى‌برد.
- ماه صفر به‌قدرى نحس است که از صد و بيست و چهار هزار پيغمبر صد و بيست هزار آنها در اين ماه مردند.
- هر کس شب در گرمابه يا زير درخت بخوابد بى‌وقتى مى‌شود.
- روز يکشبنه حمام رفتن بد است.
- شب يکشنبه نبايد به خانهٔ کسى رفت.
- شب چهارشنبه مال عايشه است (مثل: روز چهارشنبه يکى پول پيدا کرده يکى پول گم کرده).
- شب نيمه شعبان هر کس که سايه‌اش بر ديوار سر نداشته باشد تا سال ديگر مى‌ميرد.
- غروب نبايد جاروب کرد چون خانه برچيده مى‌شود.
- روز جمعه رخت مرد را بشويند گدا مى‌شود.
- گداى زن که ظهر بيايد شيطان است و گداى مرد فرشته است.
- روز عيد قربان کسى خياطى بکند در مکه به پاى حاجى‌ها تيغ فرو مى‌رود.
- شنبه براى سفر سنگين است (مثل: شب شنبه سنگم از جايش بلند بشود سرجايش مى‌آيد).
- شب يکشنبه و چهارشنبه در موقع آفتاب زردى نبايد به ديدن ناخوش رفت.
- شب اگر در تاريکى صدائى بشنوند صداى همزاد است.
- شب اول ماه و اول سال (نوروز) بايد همهٔ اطاق‌هاى خانه روشن باشد.
- شب عيد نوروز رشته پلو بخورند رشته کار به‌دست مى‌آيد.
- چهل سه‌شنبه حمام بروند ديوانه خواهند شد.
- شب شانه کردن مو و در آينه نگاه کردن پريشانى مى‌آورد.(۱)
(۱) .
شب در آئينه نگاه مکن روز خود هم چو شب سياه مکن
معروف است که يوسف شب در آينه نگاه کرده بود به اين جهت هفت سال در زندان بود.
- روز اول ماه نبايد دوا خورد و نه به حکيم رفت و نه به ديدن ناخوش بروند.
- روز سه‌شنبه و چهارشنبه نبايد جاروب کرد.
- روز اول ماه جاروب کردن خوب است.
- شب خوب نيست که از خانهٔ کسى آب ببرند و يا بايد کمى آب برده در آن خانه بپاشند و بعد آب ببرند.
- صبح زود که از خانه بيرون مى‌آيند اگر ظرف خالى در دست کسى ببيند بد است (بى‌برکت).
- در ماه صفر سفر کردن خطر دارد.
(صادق هدايت ـ نيرنگستان)


همچنین مشاهده کنید

سایت آفتاب نیوزسایت مثلث آنلاینروزنامه شهروندسایت ساعدنیوزخبرگزاری تسنیمروزنامه همشهریسایت انصاف نیوزخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری باشگاه خبرنگارانخبرگزاری تحلیل بازار