تعدادی خانم جهت نظافت و پخت و پزدوزینگ پمپ .مترینگ پمپپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …کلاس فشرده آیلتس و تافل