تعمیر تلویزیون ال جیفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولیدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ