دستگاه سلفون کشزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلساندویچ پانل - شرکت کبیر پانلدستگاه بسته بندی

پاسخ‌های کارگردان پایتخت به منتقدان مقدم:در شوک هستیم/ فکر می‌کردیم تشویق می‌شویم نه توبیخ!