ترجمه فوری ترکی استانبولیباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …گیربکس خورشیدیامگا باتری، خرید باتری و شارژر …