دستگاه بسته بندیارائه انواع دستگاه حضور و غیابخوش بو کنندهای هواتعمیر تلویزیون ال جی

مردم تخلفات را به شماره گویای 135 تعزیرات گزارش دهند/ وقتی محتکران با جان و سلامت مردم بازی می‌کنند، در برخورد با آنها شوخی نداریم/ مراکز متخلف پلمب می‌شوند/ محتکران به جریمه 70 برابری کالای احتکارشده و توزیع جنس ملزم می‌شوند/ اعلام آدرس 4 مجتمع تعزیرات که تخلفات را ثبت می‌کنند