دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024


یک ماه از سال گذشته ولی هنوز سامانه جامع تجارت راه نیفتاده است
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / سایت نود اقتصادی / اقتصادی

یک ماه از سال گذشته ولی هنوز سامانه جامع تجارت راه نیفتاده است

فرشچیان گفت: یک ماه از سال گذشته ولی هنوز سامانه جامع تجارت راه نیفتاده است.