تولید و پخش عمده لباس راحتینوسازی و بازسازیآموزش تخصصی ترومپت و سایدرامدعوت به همکاری(فروش دیجیتالی)