توقف ۱۸ دقیقه‌ای قطارهای خط یک مترو تهران/ علت: حضور فرد ناشناس در داخل تونل

توقف ۱۸ دقیقه‌ای قطارهای خط یک مترو تهران/ علت: حضور فرد ناشناس در داخل تونل