۱۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۹۹ دانش آموز در 12 پایه ثبت نام کرد/کلاس اولی‌ها در مقام اول تعداد ایستادند