تاکید وزیر امور خارجه بر آغاز مذاکرات ایران و ۴+۱ به زودی (فیلم)