شناسایی ۱۳ هزار و ۷۹۲ بیمار جدید کرونا و فوت ۲۸۸ تن دیگر