تشریفات در حرمسرای مارال‌ها/ از نعره گاوهای بزرگ تا گلاویز شدن شاخ‌ها (فیلم)