تعمیر پرینتر در محلشارژ کارتریج در محلپرستاری سالمندداروخانه آنلاین تجریش ، دکتر سالخورده …

روحانی: بخشی از واقعیات را بخاطر اینکه وحدت ملی صدمه نبیند به مردم نگفتم/ اگر عیب و نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی و طلب عفو می کنیم