دفتر ریاست جمهوری: تاخیر عامدانه روحانی در جلسه با رهبر معظم انقلاب صحت ندارد