اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بهزیستی: تقاضاهای متعدد برای سرپرستی نوزاد پیدا شده در سطل زباله| اولویت با 17000 خانوادۀ در نوبت است