پرلایک‌ترین توئیت‌های چهارشنبه ۲۴ شهریور:  انتقاد یک شهروند افغانستانی از سخت‌گیری ها در ایران