اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شناورهای ایران، چین و روسیه، به سوی اهداف دریای تیراندازی کردند.