پرلایک‌ترین توئیت‌های شنبه 27 شهریور: «بدون خواهرم به مکتب نمی‌روم»