استاندار تهران: تبلیغی برای راهپیمایی جاماندگان انجام نمی‌پذیرد/ باید به شیوه‌ای عمل شود که اعلام نشود مراسم مذهبی ما را به پیک بعدی کشاند