نادر طالب‌زاده و کرونا و تقوای سکوت / کرونا ویروسی ضد اسلامی است و این ویروس را اساسا علیه جهان اسلام ساخته‌اند / ژن خداجویی انسان را هدف قرار میدهد !