ثبت شرکت و برند صداقتتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …نگهداری سالمندفروش کارتخوان سیار و ثابت فوری …

تعلیق حق رای سوریه در سازمان منع سلاح شیمیایی/ دلیل: استفاده از سلاح شیمیایی / مخالفت روسیه و چین