بلینکن: اگر به تایوان حمله‌ شود، آمریکا و متحدانش اقدام می‌کنند

بلینکن: اگر به تایوان حمله‌ شود، آمریکا و متحدانش اقدام می‌کنند