اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امروز با فریدون مشیری : بی تو مهتاب‌ شبی، باز از آن کوچه گذشتم