برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …نوار آلومینوم یا متالایز (نقره …یکجا پکبهترین آموزشگاه زبان آلمانی

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: برای ایران گزینه مذاکره همچنان روی میز است