آخرین آمار کرونا در ایران: 364 فوتی/ روند کاهش فوتی ها