نماینده مجلس: مردم فعلاً به ارزهای دیجیتال ورود نکنند