وزیر بهداشت: تمام پلتفرم‌های واکسن را خودمان تولید می‌کنیم / رشد علمی ما یعنی مرگ بر آمریکا

وزیر بهداشت: تمام پلتفرم‌های واکسن را خودمان تولید می‌کنیم / رشد علمی ما یعنی مرگ بر آمریکا