هرمزگان/ یک کشته در آتش سوزی ۴ لنج صیادی (+فیلم)

هرمزگان/ یک کشته در آتش سوزی ۴ لنج صیادی (+فیلم)