انتخابات پارلمانی فدرال کانادا؛ آخرین تلاش نخست وزیر و رقبا (عکس)